top of page

Wedstrijdreglement 'Ronde van Vlaanderen voor Kinderen'

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

1. Algemeen

De Ronde van Vlaanderen voor kinderen (verder RvVvK) vindt plaats op zondag 24 maart 2024  in Park Spoor Noord te Antwerpen.

 • De RvVvK is een initiatief en organisatie van Fietsbieb, een project van beweging.net.

 • De RvVvK krijgt steun van stad en het district Antwerpen, de Nationale Loterij en Flanders Classics.

 • De RvVvK staat open voor meisjes en jongens tot en met 12 jaar. Kinderen die 13 jaar of ouder zijn kunnen niet deelnemen.

 • De RvVvK is een ‘wielerevenement’ waarbij deelnemen belangrijker is dan winnen.

 • De RvVvK start om 12u en eindigt rond 17u30.

 • De RvVvK wordt gereden op de wandel en fietspaden (grind en beton) 

 • Indien u vragen heeft kan u zich richten tot Fietsbieb via info@fietsbieb.be

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de Ronde van Vlaanderen voor kinderen af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere situaties van overmacht, waarbij het evenement redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. 

Girl with Helmet

2. Leeftijdscategorieën

 • Elke deelnemer rijdt één wedstrijd in zijn eigen leeftijdscategorie.

 • Deelnemers worden ingedeeld in 11 categorieën, de indeling per categorie gebeurt op basis van geboortejaar.
  • Categorie 1: geboortejaar 2022 (loopfietsjes en steunwieltjes toegelaten)

  • Categorie 2: geboortejaar 2021 (loopfietsjes en steunwieltjes toegelaten)

  • Categorie 3: geboortejaar 2020 (loopfietsjes en steunwieltjes toegelaten)

  • Categorie 4: geboortejaar 2019 (steunwieltjes toegelaten)

  • Categorie 5: geboortejaar 2018

  • Categorie 6: geboortejaar 2017

  • Categorie 7: geboortejaar 2016

  • Categorie 8: geboortejaar 2015

  • Categorie 9: geboortejaar 2014

  • Categorie 10: geboortejaar 2013

  • Categorie 11: geboortejaar 2012 + geboren na 24 maart 2011

 • Elke categorie krijgt een tijdslot van een 10 minuten toegewezen. Tijdens dit tijdslot rijdt elke deelnemer één wedstrijd.

 • We zien toe op het strikt naleven van deze timing, maar kleine aanpassingen op het moment zelf zijn mogelijk en zullen duidelijk gecommuniceerd worden.  Hierbij de intitiële starturen:

  • 13u00    – categorie 4 - geboortejaar 2019

  • 13u10    – categorie 5 - geboortejaar 2018

  • 13u20    – categorie 6 - geboortejaar 2017

  • 13u30    – categorie 7 - geboortejaar 2016

  • 13u40   – categorie 8 - geboortejaar 2015

  • 14u00   – categorie 9 - geboortejaar 2014

  • 14u10  – categorie 4    - geboortejaar  2019

  • 14u20     – categorie 10 & 11 - geboortejaar 2013, 2012 en 2011

  • Aanpassing parcours

  • 14u40    – categorie 1 - geboortejaar 2022

  • 14u50    – categorie 2 - geboortejaar 2021

  • 15u00 – categorie 3 - geboortejaar 2020

  • 15u10 - Categorie   3  -   geboortejaar 2020

  • 15u20 - Categorie   2 & 3  -   geboortejaar 2020 en 2021

  • 15u30 - Categorie   4 & 5    -   geboortejaar 2018    en 2019

  • 15u40 - Categorie   6 & 7  -   geboortejaar 2016  en 2017

  • 16u00   – categorie 10 & 11 - geboortejaar 2013, 2012 en 2011

  • Aansluitend vrije races   waarvoor  je inschrijft ter plekke

 • Het aantal deelnemers per categorie is beperkt omwille van de veiligheid op het parcours.

 • De af te leggen afstand is aangepast per categorie

  • Categorie 1, 2 en 3 – 1 ronde van 205 meter

  • Categorie 4 en 5 – 1 ronde van 625   meter

  • Categorie 6 en 7 – 2 rondes van 625    meter (1350 meter)

  • Categorie 8 en 9 – 3 rondes van 625    meter (1875  meter)

  • Categorie 10 en 11 – 4 rondes van 625 meter (2500 meter)

3. Inschrijven / deelnemen

 • Vooraf inschrijven is belangrijk.    Deelnemen is gratis.

 • Deelnemers hebben de leeftijd van 13 jaar nog niet bereikt.

 • Inschrijven kan via de pagina 'doe mee' op de website www.rondevanvlaanderenvoorkinderen.be

 • Bij inschrijving vragen we:

  • Naam, adres, e-mailadres en gsm-nr. van de ouder/voogd/begeleider die inschrijft

  • Naam en geboortedatum van het kind dat deelneemt

  • Brengt al of niet een eigen fiets mee

  • Wenst deel te nemen aan de loting voor het hoofdpodium (zie verder)

 • Na inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging.

 • In de week voor de RvVvK ontvangt u een mail met alle nodige informatie en richtlijnen.

 • Mocht u door omstandigheden alsnog niet kunnen deelnemen, vragen we om dit zeker te melden zodat we de plaats aan iemand anders kunnen aanbieden.

 • Wie niet tijdig aan de startlijn verschijnt kan niet meer deelnemen.

 • Bij aankomst op de locatie meldt u zich aan de daartoe voorziene stand waar uw inschrijving wordt gecontroleerd en u een rugnummer met logo ‘Ronde van Vlaanderen’ (en veiligheidsspeld) ontvangt. Het rugnummer mag u houden als aandenken.

 • We vragen om minstens 30 minuten voor het tijdsslot van de wedstrijd waarin uw kind rijdt klaar te zijn. Voorzie voldoende tijd voor het zoeken van parking, de aanmelding... 

 • Elke deelnemer verklaart zich bij inschrijving op de hoogte van en akkoord met dit wedstrijdreglement.

 • De deelnemer verklaart dat hij deelneemt in goede gezondheid.

 • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van Fietsbieb zonder daarvoor vergoeding te claimen. Wanneer u dit niet wenst, maakt u dit duidelijk kenbaar aan de organisatie.

4. Materiaal en uitrusting

 • Deelnemers mogen hun eigen fiets meebrengen en gebruiken. Dit mag om het even welke fiets zijn, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning. Wie dit wenst, kan ter plaatse gebruik maken van een fiets van de Fietsbieb. Dit is een tweedehandsfiets voor dagelijks gebruik (geen koersfiets) die volledig in orde is.  Bij inschrijving geeft u aan of u een eigen fiets meebrengt of er één ter plaatste wenst te gebruiken.

 • Kinderen die hun eigen fiets meebrengen zorgen ervoor dat deze fiets volledig in orde is met goed werkende remmen.

 • Voor wie dit praktisch niet haalbaar is wordt ter plaatse een stadsfiets in goede staat, op maat, vanuit de Fietsbieb voorzien.

 • Voor kinderen uit categorie 1, 2 en   3   zijn loopfietsjes en steunwieltjes toegelaten.  in categorie 4 zijn enkel steunwieltjes toegelaten.

 • Het dragen van een valhelm tijdens de wedstrijd is verplicht. Deze kan niet ter plaatste verkregen worden. Kinderen die geen helm dragen, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.

 • Er wordt geen mogelijkheid voorzien om zich om te kleden of te douchen nadien.

 • Sportieve kledij en schoeisel voor de deelnemers is aangewezen. Het is leuk voor de sfeer als de kinderen die dit hebben, hun beste ‘Flandrien’-outfit aantrekken.

 • Ter plaatste wordt materiaal en een pomp voorzien om eventuele herstellingen te doen.

5. Wedstrijd

 • De deelnemer volgt de aanwijzingen van de organisatie en begeleiding op.

 • De veiligheid van elke deelnemer primeert. Voor eventuele ongevallen of valpartijen is een Rode Kruis post voorzien.

 • De wedstrijd vindt plaats op een afgesloten parcours, weg van de openbare weg en op een vlakke ondergrond op grindwegen in een park. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen deze er nat bijliggen.

 • Enkel de deelnemers komen op het parcours. Tijdens de wedstrijden is geen publiek toegelaten op het parcours. Ouders, begeleiders en supporters blijven achter de afsluiting.

 • Het parcours kruisen of oversteken tijdens een ronde die bezig is, is niet toegelaten. Buiten de wedstrijden gebeurt het kruisen van het parcours via de daartoe voorziene doorgangen en oversteekplaatsen.

 • De organisatie heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren indien dit noodzakelijk wordt geacht.

 • Van iedere deelnemer wordt verwacht geen opzettelijke schade toe te brengen aan de fietsen of ander materiaal.

 • Het plezier primeert. De organisatie en vrijwilligers die namens de organisatie werkzaam zijn, worden met het nodige respect behandeld.

 • De start wordt gegeven met een startpistool.

 • De aankomstlijn is duidelijk aangegeven. Bij de aankomst wordt een uitloopstrook voorzien om botsingen te vermijden en wordt de deelnemers ook gevraagd om nog even door te rijden.

 • Voor de wedstrijd wordt aan de deelnemers duidelijke uitleg gegeven over het aantal ronden en wat er zal gebeuren.  De laatste ronde wordt aangegeven met een bel.

 • Er mag enkel rechtdoor gereden worden, omdraaien en terugkeren is niet toegelaten.

 • Bij eventuele pech vragen we om het parcours zo snel mogelijk te verlaten.

 • Bij eventuele grote calamiteiten kan de wedstrijd volledig stilgelegd en hernomen worden.

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

6. Prijsuitreiking 

 • Alle deelnemers krijgen een aandenken.

 • Uit alle deelnemers die dit wensen, loten we 15 namen die op zondag 31 maart voor de ploegvoorstelling van de Ronde van Vlaanderen op de Grote Markt van Antwerpen het startpodium mogen oprijden. Indien u hieraan wenst deel te nemen, en dus vrij bent om op die dag opnieuw naar Antwerpente komen, kan u dit aanduiden bij de inschrijving.

bottom of page